Wzorce masy, odważniki, obciążniki

Wzorcujemy wzorce masy i odważniki  klas dokładności Ew zakresie od 1 mg do 2k g i klasy F1, F2, M1, M2 w zakresie od 1 mg do 50 kg. Wzorcujemy również wszelkie obciążniki, w tym obciążniki do maszyn wytrzymałościowych, zrywarek, pełzarek, manometrów siłowych itp. w zakresie od 1 mg do 2 kg

Wzorcowanie wzorców masy obejmuje wyznaczenie masy wzorca wraz z niepewnością rozszerzoną oraz wydanie świadectwa wzorcowania z symbolem akredytacji PCA, co potwierdza zachowanie spójności pomiarowej.

Wzorcowanie wzorców masy i odważników wykonujemy wyłącznie w siedzibie Pracowni Wzorcowania. Oferujemy Państwu możliwość odbioru wzorców i odważników.

Wagi nieautomatyczne elektroniczne

Szeroko wykorzystywane przez laboratoria badawcze wagi techniczne i analityczne podlegają wzorcowaniu. W zakresie akredytacji wzorcujemy wagi nieautomatyczne elektroniczne  do obciążenia 100 kg zarówno u Klienta, jak i w siedzibie Pracowni Wzorcowania.

 Oferujemy Państwu pakiet wzorcowania w którego skład wchodzi:

 • wyznaczenie błędów wskazań (błędy systematyczne) w maksymalnie 5-ciu punktach pomiarowych
 • wyznaczenie parametru powtarzalności (błąd przypadkowy wyrażony odchyleniem standardowym)
 • wyznaczenie błędów wynikających z niecentrycznego obciążenia wagi;
 • wyznaczenie błędów wskazań (błąd systematyczny) przy działającym urządzeniu TARA;
 • wydanie świadectwa wzorcowania

Termostaty cieczowe

Nasze Laboratorium wykonuje rozkłady temperatury w termostatach cieczowych (łaźniach wodnych) wg akredytowanej Procedury Pomiaru Obiektów do Utrzymywania Temperatury, w zakresie od -40 oC  do 250 oC. Oferujemy naszym Klientom wykonanie rozkładu temperatury wg schematów: 9 punktów pomiarowych zdefiniowanych w całej objętości urządzenia; 5 punktów pomiarowych zdefiniowanych na jednej płaszczyźnie urządzenia lub dowolna ilość punktów w wybranych przez Użytkownika miejscach. Laboratorium do przeprowadzonego rozkładu temperatury wydaje Świadectwo Wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji.

XXII SYMPOZJUM KLUBU POLLAB

Jest nam miło poinformować, że usługi naszego Laboratorium mogliśmy zaprezentować na XXII Sympozjum Klubu POLLAB, które odbyło się w dniach 12-14 września w Zakopanem. Na naszym stoisku nasi pracownicy prezentowali ofertę Laboratorium dotyczącą wzorcowania wyposażenia pomiarowego i odpowiadali na Państwa liczne pytania. Dziękujemy za bardzo duże zainteresowanie!

Czytaj więcej

WZORCOWANIE KOMÓR TERMOSTATYCZNYCH I KLIMATYCZNYCH

W związku z ciągłym rozwojem firmy Pracownia Wzorcowania w lipcu 2016 r. wprowadziła do akredytacji metodę wzorcowania komór termostatycznych i klimatycznych a także rozszerzyła zakres wzorcowania termometrów do 250 oC.
Czytaj więcej

UZYSKANIE AKREDYTACJI NA WZORCOWANIE ALKOMATÓW

Auditorzy Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzili kompetencje personelu do wykonywania wzorcowań analizatorów wydechu. 17.03.2016 r. Pracownia Wzorcowania otrzymała nowy zakres akredytacji. Zapraszamy firmy z branży transportowej, ochrony ludzi i mienia oraz serwisy alkomatów do współpracy.

ANALIZATORY WYDECHU

W styczniu 2016 r. Pracownia Wzorcowania zakończyła pracę nad konstruowaniem stanowiska oraz złożyła wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji o przyznanie akredytacji w zakresie wzorcowania analizatorów wydechu.

PRACOWNIA WZORCOWANIA Z CERTYFIKATEM AKREDYTACJI

W związku z intensywnym rozwojem firmy, Laboratorium Usługowo – Badawcze w styczniu 2015 roku wystąpiło do Polskiego Centrum Akredytacji z wnioskiem o przyznanie akredytacji jako laboratorium wzorcujące. W maju 2015 roku auditorzy PCA potwierdzili wysokie kompetencje personelu do wykonywania wzorcowań i przyznali Pracowni Wzorcowania certyfikat akredytacji nr AP 158.

 

Pracownia Wzorcowania jako wyodrębniona komórka organizacyjna Laboratorium Biochemik wykonuje wzorcowania termometrów szklanych cieczowych, elektrycznych, elektronicznych oraz czujników termometrów rezystancyjnych. Ponadto posiadając akredytację na wykonywanie wzorcowań poza stałą siedzibą laboratorium wykonuje wzorcowania linii technologicznych dla przemysłu.

Obszar działalności naszego laboratorium obejmuje cały kraj, a klienci mogą korzystać z doświadczenia wysoko wykwalifikowanych pracowników w zakresie interpretacji wyników wzorcowania. W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń urządzeń przesyłanych do wzorcowania, istnieje możliwość odbioru termometrów własnym transportem.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług naszego laboratorium.

Kalibratory temperatury

Wykonujemy wzorcowanie kalibratorów temperatury takich jak termoreaktory, termobloki, termomiksery czy termocyklery. Standardowo wzorcowanie takich urządzeń polega na wyznaczeniu minimalnej, maksymalnej i średniej temperatury w komorze grzejnej termostatu. Laboratorium wydaje wtedy świadectwo pomiaru zawierającego symbol akredytacji. Dla każdego urządzenia posiadającego cyfrowy wyświetlacz możemy wyznaczyć dodatkowo błąd pomiaru temperatury przez urządzenie dla określonego punktu referencyjnego – uwzględnimy wtedy niejednorodność przestrzenną w komorze grzejnej. Laboratorium wyda wtedy świadectwo wzorcowania – zawierające symbol akredytacji i znak porozumienia ILAC. Zakres pomiaru i wzorcowania wynosi od -10 oC do 200 oC.

Higrometry i termohigrometry

Wzorcujemy urządzenia do pomiaru warunków środowiskowych. Zakres wzorcowania wynosi od 50 % do 80 % rh w zakresie temperatur od 4 oC do 10 oC; 25 % do 98 % rh w zakresie temperatur od 10 oC do 20 oC; 20 % do 98 % w zakresie temperatur od 20 oC do 25 oC; 10 % do 98 % w zakresie temperatur od 25 oC do 60 oC

Oferujemy Państwu kilka zdefiniowanych pakietów wzorcowania urządzeń:
● jeden punkt pomiarowy w temperaturze 23 °C i trzy punkty wilgotności (25; 50; 80) %rh
● jeden punkt pomiarowy w temperaturze 23 °C i trzy punkty wilgotności (25; 50; 80) %rh i jeden punkt pomiarowy w temperaturze 10 °C i wilgotności 50 %rh
● jeden punkt pomiarowy  w temperaturze 23 °C i trzy punkty wilgotności (25; 50; 80) %rh i jeden punkt pomiarowy w temperaturze 35 °C i wilgotności 50 %rh
● jeden punkt pomiarowy  w temperaturze 23 °C i trzy punkty wilgotności: (25; 50; 80) %rh i jeden punkt pomiarowy w temperaturze 10 °C i wilgotności 50 %rh i jeden punkt pomiarowy w temperaturze 40 °C i wilgotności 50 %rh
●  lub każdy punkt pomiarowy temperatury i wilgotności z zakresu akredytacji poza przedstawionym pakietem
Posiadamy 4 oddziały zlokalizowane na terenie całej Polski i istnieje możliwość odbioru obiektów do wzorcowania własnym środkiem transportu.

Komory klimatyczne i termostatyczne

Szeroko wykorzystywane przez laboratoria badawcze komory termostatyczne i klimatyczne również podlegają wzorcowaniu. Wykonujemy wzorcowanie komór termostatycznych i klimatycznych (m. in. cieplarek, suszarek, zamrażarek, chłodziarek, szaf termostatycznych, komór klimatycznych) w siedzibie Pracowni Wzorcowania oraz u Użytkownika. Posiadamy możliwość wykonania rozkładu temperatur w komorze dla maksymalnie 40 punktów w przestrzeni komory oraz oferujemy Państwu wybór metody wzorcowania: wzorcowanie przestrzenne, wybranej powierzchni roboczej lub w jednym punkcie. Zakres wzorcowania dla temperatury wynosi od -40 oC do 250 oC a wilgotności od 25 % do 75 % rh w zakresie temperatur od 10 oC do 20 oC; 20 %rh do 80 %rh w zakresie temperatur od 20oC do 25 oC; 10 %rh do 80 %rh w zakresie temperatur od 25oC do 60 oC; 75 %rh do 95 %rh w zakresie temperatur od 10oC do 20 oC; 80 %rh do 95 %rh w zakresie temperatur od 20oC do 60 oC

Analizatory wydechu

Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK Sp. z o.o. oferuje wzorcowanie analizatorów wydechu – alkomatów.

Wzorcujemy alkomaty w zakresie stężeń etanolu od 0,00 do 2,00 mg/l. Podstawowym pakietem jest wzorcowanie w punktach 0,10 mg/l oraz 0,25 mg/l, ale Klient może również wykonać wzorcowanie w każdym dowolnym punkcie stężenia etanolu. W przypadku gdy urządzenie nie spełnia wymagań określonych przez producenta lub użytkownika istnieje możliwość jego naprawy a następnie jego adiustacji w wykwalifikowanym serwisie. Urządzenie jest następnie poddawane ponownemu wzorcowaniu i wydawane jest świadectwo wzorcowania.

Zakres wzorcowania wraz ze zdolnością pomiarową CMC

(0,10 ÷ 0,40) mg/l – 0,01 mg/l

(0,41 ÷ 0,70) mg/l – 0,02 mg/l

(0,71 ÷ 1,00) mg/l – 0,03 mg/l

(1,01 ÷ 1,50) mg/l – 0,04 mg/l

(1,51 ÷ 2,00) mg/l – 0,05 mg/l

Oferujemy Państwu wzorcowanie analizatorów wydechu wyposażone w  sensory:

– elektrochemiczne

– IR

Nasze stanowisko pomiarowe do wzorcowania analizatorów wydechu wyposażone jest w 24 najnowocześniejsze symulatory firmy GUTH. Gwarantuje to Państwu najwyższą dokładność i rzetelność uzyskanych wyników pomiarów.

Czas oczekiwania na wyniki wzorcowania wynosi maksymalnie 48 godz. od momentu dostarczenia obiektu do wzorcowania. Posiadamy 4 oddziały rozlokowane na terenie całej Polski i zapewniamy Państwu odbiór i bezpieczny transport do laboratorium naszym środkiem transportu.

Wzorcowanie alkomatu polega na sprawdzeniu poprawności jego działania względem wzorca odniesienia, którym jest gazowy wzorzec etanolu wytworzony in situ z wodnego roztworu etanolu sporządzonego metodą grawimetryczną. Stanowisko pomiarowe wytwarza wzorzec o ściśle określonym stężeniu etanolu (od 0,00 mg/l do 2,00 mg/l), a następnie poprzez porównanie wskazań wzorcowanego alkomatu oraz wskazań oprogramowania sterującego stanowiskiem wydaje się świadectwo wzorcowania alkomatu. Na podstawie wyników wzorcowania możliwe jest wykonanie adiustacji przyrządu, tak aby wskazywał dokładnie tą samą wartość co wzorzec. Wzorcowanie alkomatu powinno się wykonywać w zależności od częstotliwości użytkowania, lecz nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Termometry elektryczne

Wykonujemy wzorcowanie termometrów elektrycznych, elektronicznych oraz rejestratorów temperatury. Termometry elektryczne mogą być wyposażone w czujniki zewnętrzne lub wewnętrzne. Nasza metoda wzorcowania wykorzystuje termostaty cieczowe, które są źródłami ciepła w zakresie od -80 oC do 300 oC, komorę klimatyczną w zakresie temperatur od -40 oC do 180 oC oraz piec kalibracyjny w zakresie temperatur od 300 oC do 1085 oC.

 • niepewność pomiaru CMC 0,01 °C w zakresie od -80 oC ÷ 90 oC,
 • niepewność pomiaru CMC 0,02 °C w zakresie od 90 oC ÷ 300 oC,
 • niepewność pomiaru CMC 0,7 °C w zakresie od 300 oC ÷ 1085 oC.

Wzorcowanie odbywa się w termostacie cieczowym ORION 796M, ORION 796H firmy ISOTECH, 7381 firmy FLUKE lub 6331 za pomocą czujnika SPRT połączonego z Supertermometrem FLUKE 1594A.

Laboratorium również w ramach Certyfikatu Akredytacji nr AP 158 wykonuje wzorcowanie termometrów elektrycznych poza stałą siedzibą Pracowni Wzorcowania:

 • wzorcowanie linii technologicznych dla przemysłu,
 • wzorcowanie systemów do monitorowania warunków środowiskowych w budynkach,
 • wzorcowanie termometrów i czujników wbudowanych w urządzenia,
 • zakres wzorcowania -30 °C ÷ 550 °C,
 • niepewność pomiaru CMC 0,1 °C lub 0,2 °C w zakresie od 139 °C do 550 °C

Wzorcowanie odbywa się w przenośnym kalibratorze temperatury VENUS firmy ISOTECH za pomocą czujnika Pt100 połączonego z precyzyjnym termometrem RFS 2084A.