NOWY ZAKRES AKREDYTACJI AP 158

Jest nam miło Państwa poinformować, iż w dniu 31.05.2022 r. ukazało się 18 wydanie Zakresu Akredytacji nr AP 158 zgodnie z znowelizowaną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

NOWY ZAKRES AKREDYTACJI AB 400

Jest nam miło Państwa poinformować, iż w dniu 07.06.2022 r. ukazało się 30 wydanie Zakresu Akredytacji nr AB 400.

Autoklawy

Komory do sterylizacji parowej czyli tzw. autoklawy oraz aparaty Kocha podlegają wzorcowaniu poprzez wyznaczenie błędu wskazań oraz oszacowanie niepewności pomiaru obejmującej niejednorodność temperatury wewnątrz komory. Niejednorodność może być wyznaczona w 3 lub 5 punktach w przestrzeni komory. Wzorcowanie odbywa się za pomocą programowalnych, bezprzewodowych i odpornych na warunki wysokiego ciśnienia czujników temperatury. Nasze Laboratorium może wykonać wzorcowanie zarówno dla komór rozładowanych jak i obciążonych ładunkiem a czas wzorcowania jest uzależniony od danego cyklu na którym odbywa się sterylizacja. Wzorcowanie wykonujemy w zakresie temperatur od 60 oC do 140 oC.

Piece

Piece wysokotemperaturowe szeroko wykorzysywane przez Laboratoria chemiczne wzorcowane są poprzez wyznaczenie temperatury w punkcie referencyjnym (środek geometryczny komory grzejnej) oraz wyznaczenie temperatury w pozostałych punktach: 3 lub 5 czujników umieszczonych liniowo lub kopertowo. Czujniki do pomiaru temperatury wprowadza się poprzez przepusty lub kominki, które są elementami konstrukcyjnymi pieca. Rejestracja temperatury następuje po ustabilizowaniu się wskazań każdego z czujników i obejmuje 2 serie pomiarowe po 15 wyników co 2 minuty. Nasze Laboratorium wykonuje wzorcowanie pieców w zakresie temperatur od 100 oC do 1085 oC.

Pipety tłokowe

Każde Laboratorium, które wykorzystuje przyrządy do odmierzania objętości np. pipety tłokowe powinno je nadzorować poprzez wzorcowania i sprawdzenia pomiędzy wzorcowaniami. W zakresie akredytacji wykonujemy wzorcowanie pipet tłokowych w zakresie objętości od 0,2 µl do 10 000 µl. Wzorcowanie pipet tłokowych obejmuje wyznaczenie błędu systematycznego (A) ale na życzenie Klienta na świadectwie wzorcowania możemy również zamieścić wartość błędu przypadkowego (CV). Wzorcowanie pipet tłokowych stałoobjętościowych wykonuje się w objętości nominalnej, natomiast wzorcowanie pipet zmiennobjętościowych na zgodność z normą ISO 8665 wykonuje się w punktach objętości: min, 50 % max oraz max.  Na życzenie Klienta możemy wykonać wzorcowanie w dowolnym punkcie z naszego zakresu. Pipety wielokanałowe są wzorcowane oddzielnie dla każdego kanału.

NOWE 14 WYDANIE ZAKRESU AKREDYTACJI AP 158

Jest nam miło Państwa poinformować, iż w dniu 30.08.2019 r. ukazało się 14 wydanie Zakresu Akredytacji nr AP 158 zgodnie z znowelizowaną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

Czytaj więcej

NOWY ZAKRES AKREDYTACJI AP 158

Jest nam miło Państwa poinformować, iż w dniu 02.07.2019 r. ukazało się 13 wydanie Zakresu Akredytacji nr AP 158 zgodnie z znowelizowaną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Czytaj więcej

NOWY ZAKRES AKREDYTACJI AB 400

Jest nam miło Państwa poinformować, iż w dniu 9 lipca 2019 r. ukazało się 27 wydanie Zakresu Akredytacji nr AB 400

http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20400,podmiot.html

RODO

Pragniemy Państwa poinformować, iż administratorem Państwa Danych osobowych jest Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK Sp. z o.o. Nasza siedziba znajduje się w Śmiłowie, ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory. Skontaktować się z nami można pod numerem telefonu: 67 349 35 45 oraz pod adresem poczty e-mail: marketing@biochemik.pl. Dodatkowe informację można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.biochemik.pl
Czytaj więcej

NOWY WYDANIE ZAKRESU AKREDYTACJI NR AP 158

Jest nam miło Państwa poinformować, iż w dniu 27.04.2018 r. ukazało się 8 wydanie Zakresu Akredytacji nr AP 158. W nowym wydaniu rozszerzono zakres wzorcowania termometrów elektrycznych w stałej siedzibie od -80 °C ÷ 1085 °C i od -30 °C ÷ 139 °C w siedzibie użytkownika. Zapraszamy do współpracy z naszym Laboratorium.

NOWY ZAKRES AKREDYTACJI

Jest nam miło poinformować, iż w dniu 13.07.2017 r. ukazał się nowy zakres akredytacji obejmujący nowe metody wzorcowania: higrometrów termohigrometrów, komór klimatycznych oraz termostatów. Nasz Dział Obsługi Klienta bardzo chętnie przygotuje dla Państwa ofertę.

Wzorcowanie (kalibracja)

Zgodnie z definicją zawartą w Międzynarodowym Słowniku Metrologii PKN-ISO/IEC Guide 99 jest to działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania. Efektem wzorcowania jest wydanie:

Świadectwa Wzorcowania, które zawiera symbol akredytacji i znak porozumienia ILAC. Świadectwo wzorcowania wydawane jest w przypadku gdy Laboratorium podaje błąd pomiaru.

Wzorcowania nie należy mylić z:

Adiustacją, czyli zbiorem czynności wykonywanych przy układzie pomiarowym zapewniających, że wartościom wielkości, które mają być mierzone, odpowiadają odpowiednie wskazania. Adiustacja bardzo często jest wstępnym warunkiem wzorcowania a po przeprowadzeniu adiustacji układu pomiarowego zazwyczaj musi on zostać poddany ponownemu wzorcowaniu

Pomiar

Zgodnie z definicją zawartą w Międzynarodowym Słowniku Metrologii PKN-ISO/IEC Guide 99 jest to proces doświadczalnego wyznaczenia jednej lub więcej wartości wielkości, które w zasadny sposób mogą być przyporządkowane wielkości. Efektem pomiarów jest wydanie:

Świadectwa Pomiaru, które zawiera symbol akredytacji. Świadectwo pomiaru wydawane jest w przypadku gdy Laboratorium nie podaje błędu pomiaru. Laboratorium Usługowo – Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. posiada akredytację na wydawanie świadectw pomiaru w dziedzinie 19.01 (temperatura).

Czy wiesz że:

Alkohol ma udział w jednym na cztery wypadki śmiertelne na drogach Europy.

Ryzyko spowodowania wypadku przy stężeniu alkoholu we krwi na poziomie zaledwie 0,8 promila jest prawie trzy razy większe niż dla trzeźwych kierowców. Przy poziomie 1,1 promila, prawdopodobieństwo wzrasta sześciokrotnie. Najbezpieczniej jest oczywiście prowadzić tylko wtedy, gdy się nie piło. W niektórych krajach, kategoriami kierowców, którzy muszą zachować ściśle zerowy limit alkoholu są kierowcy zawodowi, nowi kierowcy, jak również kierowcy, którzy weszli już w konflikt z prawem w wyniku prowadzenia pod wpływem.

Odpowiedzialna jazda zaczyna się od wciśnięcia przycisku na alkomacie. 

Czy wypiłeś już o kieliszek wina za dużo, czy też nadal jesteś w stanie prowadzić? Większość ludzi nie ma odpowiedzi na takie pytanie.

Cechy takie jak budowa fizyczna i szybkość przemiany materii są indywidualne dla każdego z nas, przez co ciężko jest ocenić w jakim stopniu tolerujemy alkohol i jak radzimy sobie z jego metabolizowaniem.

Postaw na bezpieczeństwo, gdy trzeba prowadzić.

Jak długo zajmie Twojemu organizmowi metabolizowanie alkoholu z trzech lub czterech kieliszków? Cztery godziny? Sześć? A może więcej? Bowiem odpowiadając na pytanie “Czy nadal / znowu mogę prowadzić?” można się z łatwością pomylić.
Dzieje się tak ponieważ stężenie alkoholu we krwi wynikające z danej ilości alkoholu waha się w zależności od osoby. Osoby, które chcą zachować się w sposób odpowiedzialny zanim usiądą za kierownicą powinny uzyskać precyzyjny wynik pomiaru alkomatem.

Bezpieczeństwo w pracy

Konsumpcja alkoholu prowadzi do spadku produktywności pracowników oraz do zwiększenia ryzyka spowodowania przez nich wypadku. Regularne badania prowadzą do bezpieczniejszego miejsca pracy i gwarantują, że pracownicy będą w stanie w sposób poprawny i wydajny wykonywać swoje obowiązki. Dlatego jest to ważny argument dlaczego należy kontrolować trzeźwość pracowników przy wejściu do miejsca pracy.