Akredytowane laboratorium wzorcujące – O czym świadczy akredytacja laboratorium?

Aby przeprowadzić wiarygodne wzorcowanie, potrzebne są odpowiedni sprzęt, stosowne wzorce i wykwalifikowany personel. Ma on za zadanie przestrzegać procedur kalibracji, a także zajmuje się opracowywaniem uzyskanych wyników. Dobrze, żeby owe czynności wykonywali specjaliści z akredytowanego laboratorium wzorcującego. Jak uzyskuje się akredytację i o czym ona świadczy?

Żeby uzyskać akredytację od PCA, laboratorium wzorcujące musi spełnić szczegółowo określone wymogi, m.in.:
– każdy upoważniony pracownik musi przynajmniej raz w ciągu roku wykonać kalibrację określoną metodą,
– wzorce i urządzenia pomiarowe muszą być własnością laboratorium (w wyjątkowych sytuacjach można wynajmować te drugie, o ile umowa najmu pozostaje w zgodzie z warunkami akredytacji),
– procedury wzorcowania powinny być znormalizowane, natomiast własne procedury, które wymagają opracowania z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie, wymagają walidacji.

Uzyskiwanie akredytacji przebiega w kilku etapach. Pierwszy to sprawdzenie dokumentacji, ocena procedur technicznych i systemu zarządzania danym laboratorium. Następnie przedstawiciele PCA weryfikują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne kompetencje personelu, jeśli chodzi o wykonywanie kalibracji, sprawdzania i opracowywania wyników, a także przygotowania, modyfikowania i walidacji procedur pomiarowych. Laboratorium wzorcujące musi wykazać, że potrafi przeprowadzić wzorcowanie w zakresie pomiarowym z wymaganą zdolnością pomiarową. Analizie podlegają też wyniki porównań międzylaboratoryjnych.

Nawet gdy akredytacja zostanie już przyznana, wciąż podlega okresowej ocenie PCA. Laboratorium może później starać się o rozszerzenie jej zakresu o nową dziedzinę czy poddziedzinę wzorcowania, metodę pomiarową czy lokalizację. PCA posiada także prawo do całościowego lub częściowego zawieszenia przyznanej akredytacji, na przykład z uwagi na utracone kompetencje czy brak wymaganej dokumentacji (wystarczy, że jeden z pracowników nie przeprowadzi wzorcowania którąś z metod w ciągu minionego roku).

Każde akredytowane laboratorium wzorcujące powinno wystawiać klientom świadectwa kalibracji zgodne ze wzorem dostępnym do wglądu na stronie PCA.

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.