Świadectwo wzorcowania alkomatów, termometrów, mierników

Wzorcowanie alkomatów, mierników, termometrów i innych przyrządów pomiarowych jest procedurą polegającą na określeniu, z jaką różnicą mamy do czynienia pomiędzy badanym przez nas alkomatem, a „wzorcem miary”. Odbywa się to zgodnie z zasadą mówiącą o tym, że różnica pomiędzy przyrządem wzorcowym i wzorcowanym powinna być jak najmniejsza. Sam proces wzorcowania ma miejsce w warunkach laboratoryjnych przy zastosowaniu specjalistycznej aparatury pomiarowej. W przypadku alkomatów mamy więc do czynienia z porównaniem go z rzeczywistą wartością zawartości alkoholu. Już po wykonaniu wzorcowania alkomat otrzymuje „Świadectwo wzorcowania” wydane przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.
Dokument ten może dać nam wiele cennych informacji, wśród ujętych na nim pozycji znajduje się bowiem choćby „Błąd pomiaru” i „niepewność pomiaru”. Warto zwrócić na nie uwagę, nie ma o nich bowiem mowy w przypadku Certyfikatów Kalibracji. Pozwala to na precyzyjne określenie możliwych błędów mieszczących się jednak w odpowiednich ramach.
Analizując polski rynek możemy spotkać się też z określeniem „legalizacja alkomatu”, należy mieć jednak świadomość tego, że nie jest to synonim dla „wzorcowania alkomatu”.

Świadectwo wzorcowania jest nadawane bezterminowo ale na życzenie Klienta możemy podać w dodatkowych informacjach termin następnego wzorcowania wynoszący pół roku od daty wzorcowania. Gdy okres ten minie zalecane jest przeprowadzenie w laboratorium kolejnego wzorcowania, a następnie – wystawienie kolejnego dokumentu. Ma to swoją cenę uzależnioną od modelu urządzenia i waha się pomiędzy 150 i 200 PLN.

Kiedy należy starać się o świadectwo wzorcowania?

Polskie prawo nie wymaga posiadania świadectwa wzorcowania, powinno być więc ono traktowane przede wszystkim jako dokument, który stanowi dodatkowe potwierdzenie parametrów posiadanych przez alkomat. Co do zasady, wystawia się je przede wszystkim w przypadku dużych przedsiębiorstw państwowych, choć zainteresowanie nim wykazują także służby mundurowe. Warto zapoznać się z przykładowym dokumentem poglądowym. Pozwala on na zapoznanie się ze specyfiką świadectwa wzorcowania i jego najważniejszymi cechami.

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.