Wzorcowanie czujników termometrów rezystancyjnych

Laboratorium Usługowo-Badawcze Biochemik Sp. z o.o. świadczy profesjonalną usługę wzorcowania czujników termometrów rezystancyjnych. Wszystkie pomiary są przeprowadzane w zakresach zgodnych z Akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji Nr AP 158.

Analiza jest realizowana metodą porównawczą, na podstawie wartości wskazywanych przez przyrząd sprawdzany (wzorcowany) a wynikami z urządzenia kontrolnego. W ramach prowadzonych badań wyznaczamy charakterystykę termometryczną czujników oraz błąd pomiaru.

Wzorcowanie czujników temperatury

Każde wzorcowanie jest wykonywane z wykorzystaniem termostatów cieczowych. Zajmujemy się wzorcowaniem następujących czujników termometrów rezystancyjnych: Pt1000, Pt500 oraz Pt100. Mogą być to czujniki typu płaszczowego, przewodowego lub głowicowego. W ramach Akredytacji AP 158 przeprowadzamy pomiary z założeniem niepewności na poziomie  CMC 0,03 °C w zakresie od 250 °C ÷ 300 °C oraz  CMC 0,02 °C w zakresie od -80 °C ÷ 250 °C.

Wzorcowanie czujników termometrów rezystancyjnych – oferta

Naszemu laboratorium mogą Państwo również zlecić usługę wzorcowania czujników termometrów rezystancyjnych w innym miejscu niż siedziba pracowni pomiarowej. Wówczas wzorcowanie będzie wykonywane z wykorzystaniem czujnika Pt100 w przenośnym kalibratorze firmy VENUS. W tym przypadku niepewność pomiaru kształtuje się na poziomie CMC 0,1 °C, podczas gdy zakres wzorcowania w przedziale -30 °C ÷ 139 °C. Tego rodzaju badanie sprawdza się świetnie w przypadku wzorcowania czujników zintegrowanych z urządzeniem. Może być wykorzystywane zwłaszcza do wzorcowania systemów monitorujących poziom temperatury w budynkach, a także przemysłowych linii technologicznych.