Wzorcowanie higrometrów / termohigrometrów

Akredytowane Laboratorium Usługowo-Badawcze Biochemik oferuje wzorcowanie higrometrów i termohigrometrów w oparciu o obowiązujące normy.

Wzorcowanie higrometrów  

Higrometry (z gr. hygros – mokry) to przyrządy służące do pomiarów zawartości wilgoci w powietrzu. Nowoczesne higrometry pozwalają dokonywać pomiaru wilgotności względnej (RH), wilgotności bezwzględnej (dv), wilgotności właściwej oraz temperatury punktu rosy.
Elektroniczne higrometry coraz częściej wskazują również temperaturę powietrza – są one określane termohigrometrami.

Na czym polega wzorcowanie higrometrów?

Wzorcowanie (potocznie kalibracja) to czynności, których celem jest ustalenie relacji pomiędzy wartościami mierzonej wielkości, które zostaną wskazane przez urządzenie pomiarowe z wartościami będącymi wzorcem jednostki miary oraz wskazaniem niepewności pomiarów. Proces ten pozwala poświadczyć, że wzorcowany przyrząd spełnia wymogi i może służyć do pomiarów.
Laboratorium Usługowo-Badawcze Biochemik wykonuje precyzyjne wzorcowanie higrometrów i termohigrometrów oraz wydaje specjalne świadectwo wzorcowania oznaczone symbolami akredytacji.

Zakres oferty wzorcowania higrometrów

W Laboratorium Usługowo-Badawczym Biochemik dostępne jest wzorcowanie higrometrów i termohigrometrów w zakresie od 25% do 80% RH w zakresie temperatur 10-25 stopni C oraz 10-80% w zakresie temperatur 25-60 stopni C.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi pakietami lub zamawiania innych punktów pomiarowych temperatur i wilgotności (obejmujących zakres akredytacji).