Wzorcowanie termometru elektrycznego

W Laboratorium Usługowo-Badawczym Biochemik Sp. z o.o. mogą Państwo zlecić do wykonania wzorcowanie termometrów elektrycznych. Jest to badanie, pozwalające określić relację pomiędzy wartością mierzoną przez urządzenie pomiarowe a wartością wzorca. Wynik analizy uwzględnia niepewność pomiaru na dopuszczalnym poziomie.

Dzięki przeprowadzeniu czynności wzorcowania można zweryfikować, czy dany przyrząd umożliwia dokonywanie precyzyjnych pomiarów i w jakim stopniu ich wyniki odbiegają od faktycznych wartości.
Systematyczne wzorcowanie termometrów elektrycznych staje się koniecznością zwłaszcza w miejscach przechowywania leków czy żywności. Zasadne jest cykliczne powtarzanie badań, zwłaszcza jeśli przyrządy pomiarowe są narażone na niekorzystne warunki, takie jak wilgoć czy częste wahania temperatur.

Wzorcowanie termometru elektrycznego – oferta

W laboratorium „Biochemik” można przeprowadzić proces wzorcowania termometrów elektrycznych zarówno wyposażonych w czujniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Każdy z pomiarów wykonywany jest w ramach Certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji Nr AP 158. W celu wzorowania wykorzystywane są termostaty cieczowe, piec kalibracyjny oraz komora klimatyczna. Analiza zakłada niepewność pomiaru na następujących poziomach:
1. niepewność pomiaru CMC 0,7 °C w zakresie od 300 °C ÷ 1085 °C,
2. niepewność pomiaru CMC 0,03 °C w zakresie od 250 °C ÷ 300 °C,
3. niepewność pomiaru CMC 0,02 °C w zakresie od -80 °C ÷ 250 °C.

Termometr ze świadectwem wzorcowania

Laboratorium Usługowo-Badawcze Biochemik Sp. z o.o. przeprowadza ponadto wzorcowanie termometrów za pomocą przenośnego kalibratora temperatury VENUS marki ISOTECH. Dzięki temu można wykonać pomiary poza lokalizacją Pracowni Wzorcowania. W tym przypadku niepewność pomiaru wynosi CMC 0,1°C, a zakres wzorcowania mieści się w przedziale -30 °C ÷ 139 °C.