HISTORIA

Laboratorium Usługowo – Badawcze Biochemik Sp z o. o. zostało powołane aktem notarialnym w dniu 22.06.2005 r. i kontynuuje działalność Laboratorium Zakładowego Zakładu Rolniczo – Przemysłowego „FARMUTIL HS” w Śmiłowie powstałego w 1987 r.

W sierpniu 2002 r. uzyskaliśmy akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji jako laboratorium badawcze. W maju 2015 r. przedstawiciele Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzili wysokie kompetencje personelu do wykonywania wzorcowań i w lipcu 2015 r. uzyskaliśmy akredytację nr AP 158 jako laboratorium wzorcujące.

Od wielu lat nasze laboratorium uzyskuje nagrody i wyróżnienia, o których możecie się Państwo przeczytać w dziale Wyróżnienia.