Termostaty cieczowe

Zgodnie z nowymi wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji urządzenia takie jak termostaty cieczowe nie podlegają wzorcowaniu lecz pomiarom rozkładu temperatury w przestrzeni urządzenia. Nasze Laboratorium wykonuje rozkłady temperatury w termostatach cieczowych (łaźniach wodnych) wg akredytowanej Procedury Pomiaru Obiektów do Utrzymywania Temperatury, w zakresie od -40 oC  do 180 oC. Oferujemy naszym Klientom wykonanie rozkładu temperatury wg schematów: 9 punktów pomiarowych zdefiniowanych w całej objętości urządzenia; 5 punktów pomiarowych zdefiniowanych na jednej płaszczyźnie urządzenia lub dowolna ilość punktów w wybranych przez Użytkownika miejscach. Laboratorium do przeprowadzonego rozkładu temperatury wydaje Świadectwo Pomiaru opatrzone symbolem akredytacji.