ANALIZATORY WYDECHU

W styczniu 2016 r. Pracownia Wzorcowania zakończyła pracę nad konstruowaniem stanowiska oraz złożyła wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji o przyznanie akredytacji w zakresie wzorcowania analizatorów wydechu.