Higrometry i termohigrometry

Wzorcujemy urządzenia do pomiaru warunków środowiskowych. Zakres wzorcowania wynosi od 25 % do 80 % rh w zakresie temperatur od 10 oC do 25 oC i od 10 % do 80 % w zakresie temperatur od 25 oC do 60 oC.

Oferujemy Państwu kilka zdefiniowanych pakietów wzorcowania urządzeń:
● jeden punkt pomiarowy temperatury z zakresu (20 ÷ 25) °C i trzy punkty wilgotności (25; 50; 80) % rh
● jeden punkt pomiarowy temperatury z zakresu (20 ÷ 25) °C i trzy punkty wilgotności (25; 50; 80) % rh i jeden punkt pomiarowy w temperaturze 10 °C i wilgotności 50 % rh
● jeden punkt pomiarowy  temperatury z zakresu (20 ÷ 25) °C i trzy punkty wilgotności (25; 50; 80) % rh i jeden punkt pomiarowy w temperaturze 35 °C i wilgotności 50 % rh
● jeden punkt pomiarowy  temperatury z zakresu (20 ÷ 25) °C i trzy punkty wilgotności: (25; 50; 80) % rh i jeden punkt pomiarowy w temperaturze 10 °C i wilgotności 50 % rh i jeden punkt pomiarowy w temperaturze 40 °C i wilgotności 50 % rh
●  lub każdy punkt pomiarowy temperatury i wilgotności z zakresu akredytacji poza przedstawionym pakietem
Posiadamy 4 oddziały zlokalizowane na terenie całej Polski i istnieje możliwość odbioru obiektów do wzorcowania własnym środkiem transportu.