SYSTEM ZARZĄDZANIA

Polityką Laboratorium jest profesjonalne wykonywanie wzorcowań zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientów w sposób bezstronny, w zakresie działalności laboratoryjnej w odniesieniu, do których posiada kompetencje, tak aby spełnić oczekiwania klientów oraz zapewnić spójność działania Laboratorium.

Dla realizacji tej polityki prowadzona jest praca w systemie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącymi laboratoriów wzorcujących.

W sierpniu 2002 r. Laboratorium Badawcze uzyskało akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji, nadano naszemu Laboratorium Certyfikat Akredytacji Nr AB 400.

W lipcu 2015 r. Pracownia Wzorcowania uzyskała po raz pierwszy akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji, nadano naszemu laboratorium Certyfikat Akredytacji Nr AP 158.

W kwietniu 2019 r. Pracownia Wzorcowania uzyskała akredytację na nową normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (certyfikat Nr AP 158).

Laboratorium realizuje następujące cele jakościowe:

  • wykonuje wzorcowania na wysokim poziomie jakościowym, które spełniają oczekiwania klienta poprzez dostarczenie miarodajnych wyników wzorcowań,
  • zapewnia rzetelność, niezależność i bezstronność przy świadczeniu usług laboratoryjnych,
  • doskonali system zarządzania i kompetencje personelu odpowiedzialnego za działania laboratoryjne,
  • zapewnia poufność i prawa własności Klienta,
  • zapewnia spójność działania laboratorium.