SYSTEM ZARZĄDZANIA

Polityką Laboratorium jest profesjonalne wykonywanie wzorcowań zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientów. Dla realizacji tej polityki prowadzona jest praca w systemie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącymi laboratoriów wzorcujących.

W lipcu 2015 r. Pracownia Wzorcowania Laboratorium Usługowo – Badawczego „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. uzyskała akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji i nadano naszemu laboratorium Certyfikat Akredytacji Nr AP 158.

Zakres działalności wzorcującej Laboratorium to wzorcowania w dziedzinie temperatury, wilgotności i wielkości chemicznych:

Termometry szklane cieczowe
Termometry elektryczne
Czujniki termometrów rezystancyjnych
Komory klimatyczne i termostatyczne
 Termostaty
Higrometry i termohigrometry
– Analizatory wydechu

 

Laboratorium Usługowo – Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. realizuje następujące cele jakościowe:

wykonywanie wzorcowań na wysokim poziomie jakościowym które spełnią oczekiwania klienta, poprzez dostarczenie miarodajnych wyników wzorcowań, które są:

  • rzetelne, to znaczy wykonane zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną;
  • wiarygodne, tzn. takie, że podana wartość liczbowa powiększona o przedział niepewności zawiera w sobie, z określonym prawdopodobieństwem, wartość rzeczywistą mierzonego parametru;
  • użyteczne, tzn. takie, które pozwolą klientowi rozwiązać jego problem.

zbudowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą,
ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania.

Bio Chemik

Kontakt z nami

Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK
Ciszewo 2, 64-800 Chodzież

727 630 955
wzorcowanie@biochemik.pl