Autoklawy
Zapytaj o ofertę

Autoklawy

Wzorcowanie

Zapytaj o ofertę
Komory do sterylizacji parowej czyli tzw. autoklawy oraz aparaty Kocha podlegają wzorcowaniu poprzez wyznaczenie błędu wskazań oraz oszacowanie niepewności pomiaru obejmującej niejednorodność temperatury wewnątrz komory. Niejednorodność może być wyznaczona w 3 lub 5 punktach w przestrzeni komory. Wzorcowanie odbywa się za pomocą programowalnych, bezprzewodowych i odpornych na warunki wysokiego ciśnienia czujników temperatury. Nasze Laboratorium może wykonać wzorcowanie zarówno dla komór rozładowanych jak i obciążonych ładunkiem a czas wzorcowania jest uzależniony od danego cyklu na którym odbywa się sterylizacja. Wzorcowanie wykonujemy w zakresie temperatur od 60 oC do 140 oC.