Wzorce masy, odważniki, obciążniki
Zapytaj o ofertę

Wzorce masy, odważniki, obciążniki

Wzorcowanie

Zapytaj o ofertę
Wzorcujemy wzorce masy i odważniki  klas dokładności Ew zakresie od 1 mg do 2k g i klasy F1, F2, M1, M2 w zakresie od 1 mg do 50 kg. Wzorcujemy również wszelkie obciążniki, w tym obciążniki do maszyn wytrzymałościowych, zrywarek, pełzarek, manometrów siłowych itp. w zakresie od 1 mg do 2 kg Wzorcowanie wzorców masy obejmuje wyznaczenie masy wzorca wraz z niepewnością rozszerzoną oraz wydanie świadectwa wzorcowania z symbolem akredytacji PCA, co potwierdza zachowanie spójności pomiarowej. Wzorcowanie wzorców masy i odważników wykonujemy wyłącznie w siedzibie Pracowni Wzorcowania. Oferujemy Państwu możliwość odbioru wzorców i odważników.