Wagi nieautomatyczne elektroniczne
Zapytaj o ofertę

Wagi nieautomatyczne elektroniczne

Wzorcowanie

Zapytaj o ofertę
Szeroko wykorzystywane przez laboratoria badawcze wagi techniczne i analityczne podlegają wzorcowaniu. W zakresie akredytacji wzorcujemy wagi nieautomatyczne elektroniczne  do obciążenia 100 kg zarówno u Klienta, jak i w siedzibie Pracowni Wzorcowania.  Oferujemy Państwu pakiet wzorcowania w którego skład wchodzi:
  • wyznaczenie błędów wskazań (błędy systematyczne) w maksymalnie 5-ciu punktach pomiarowych
  • wyznaczenie parametru powtarzalności (błąd przypadkowy wyrażony odchyleniem standardowym)
  • wyznaczenie błędów wynikających z niecentrycznego obciążenia wagi;
  • wyznaczenie błędów wskazań (błąd systematyczny) przy działającym urządzeniu TARA;
  • wydanie świadectwa wzorcowania