Piece
Zapytaj o ofertę

Piece

Wzorcowanie

Zapytaj o ofertę
Piece wysokotemperaturowe szeroko wykorzysywane przez Laboratoria chemiczne wzorcowane są poprzez wyznaczenie temperatury w punkcie referencyjnym (środek geometryczny komory grzejnej) oraz wyznaczenie temperatury w pozostałych punktach: 3 lub 5 czujników umieszczonych liniowo lub kopertowo. Czujniki do pomiaru temperatury wprowadza się poprzez przepusty lub kominki, które są elementami konstrukcyjnymi pieca. Rejestracja temperatury następuje po ustabilizowaniu się wskazań każdego z czujników i obejmuje 2 serie pomiarowe po 15 wyników co 2 minuty. Nasze Laboratorium wykonuje wzorcowanie pieców w zakresie temperatur od 100 oC do 1085 oC.