Regulacja, czy wzorcowanie przyrządów pomiarowych – podobieństwa i różnice

Niemal we wszystkich obszarach produkcji przemysłowej zastosowanie znajdują te przyrządy, które służą do mierzenia ciśnienia i temperatury. Ciągłe obciążenia chemiczne, termiczne i mechaniczne sprawiają przy tym, że przyrządy te relatywnie szybko ulegają starzeniu się, a tym samym wyniki uzyskiwane za ich pośrednictwem stają się coraz mniej dokładne. Na szczęście, istnieje sposób na rozwiązanie tego problemu. Wystarczy, że w odpowiednim momencie przeprowadzi się wzmocnienie manometrów i innych urządzeń, a możliwe stanie się ustalenie, jaka jest zmiana mierzonej wartości. To z kolei umożliwia regulację przyrządu pomiarowego.

 

Również same normy i dyrektywy nakładają na producentów obowiązek przeprowadzania wzorcowania manometrów. Takie regulacje są zawarte choćby w normie ISO 9001.

Sama kalibracja określana też mianem wzorcowania ma za zadanie określenie, z jakimi odchyleniami pomiarowymi danego przyrządu mamy do czynienia. Gdy dochodzi do wzorcowania manometrów, nie ma mowy o interwencji technicznej takiej, jak choćby regulacja punktu zerowego zakresu, czy też nastawa linearności. Dzięki wzorcowaniu bez trudu określa się odchylenie, jakie następuje pomiędzy wskazaniem oraz prawidłową wartością danego pomiaru. Gdy w centrum naszego zainteresowania znajdują się miary materialne, odchylenie pomiaru definiuje się jako pomiar różnicy, jaką uzyskujemy odejmując odchylenie od prawidłowej wartości. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w odniesieniu do łańcuchów pomiarowych. W takim przypadku należy określić różnicę zachodzącą pomiędzy wartością sygnału wyjściowego i tą wartością sygnału, z którą mielibyśmy do czynienia, gdybyśmy mieli do czynienia z idealną charakterystyką transferu i wartością wejściową.

Jeśli chcielibyśmy zdefiniować regulację, musielibyśmy mówić o ustawieniu lub wyrównaniu danego przyrządu pomiarowego w sposób pozwalający na uzyskanie możliwie jak najmniejszego odchylenia pomiarowego. Regulacja jest więc czynnością, która wymaga bardziej zaawansowanej interwencji. W większości przypadków dochodzi wówczas do zmiany czy to przyrządu pomiarowego, cy to miary materialnej (choćby poprzez zmianę ustawienia wskazówki).