Wzorcowanie termometru szklanego cieczowego

Wzorcowanie termometru szklanego cieczowego
Zapytaj o ofertę

Wzorcowanie termometru szklanego cieczowego w jednym punkcie pomiarowym temperatury. W uwagach do zamówienia prosimy podać wszystkie dane charakteryzujące dany obiekt oraz temperaturę wzorcowania. Czas wykonania usługi wzorcowania wynosi min. 72 h od momentu otrzymania przyrządu.

Zapytaj o ofertę
Kategoria:

Opis

Wzorcowanie termometru polega na sprawdzeniu poprawności jego wskazań względem wzorca odniesienia, którym jest platynowy czujnik termometru rezystancyjnego SPRT. Stanowisko pomiarowe utrzymuje ściśle określoną temperaturę za pomocą termostatów cieczowych, a następnie poprzez porównanie wskazań wzorcowanego termometru oraz wskazań mostka rezystancyjnego wydaje się świadectwo wzorcowania termometru. Częstotliwość wzorcowania termometru każdorazowo ustala użytkownik i może to wykonać na podstawie dokumentu ILAC G24:2007.