Wzorcowanie alkomatów

Wzorcowanie alkomatów jest pojęciem nieoczekiwanie kontrowersyjnym, dość często myli się je bowiem z kalibracją. Tymczasem kalibracja jest terminem odnoszącym się jedynie do regulacji urządzenia, podczas gdy wzorcowanie daje nam odpowiedź na pytanie o to, czy wartości wskazywane przez urządzenie są rzeczywiście zgodne z rzeczywistością. 
Wzorcowanie odnosi się przede wszystkim do urządzeń profesjonalnych. Świadectwo wzorcowania może być wydane jedynie przez Laboratorium Akredytowane, a jego posiadanie daje nam pewność, że posiadany przez nas alkomat wraz z uzyskanym na nim odczytem, może mieć status materiału dowodowego w sprawach sądowych i pozasądowych.

Co ważne, w kontekście świadectwa wzorcowania mówi się o terminie ważności. Gdy upłynie, konieczne jest zgłoszenie się do uprawnionego do tego podmiotu, aby je odnowić. Zaniedbanie sprawia, że urządzenie nie może być już postrzegane jako dowód. Z wzorcowaniem najczęściej mamy do czynienia w odniesieniu do urządzeń o przeznaczeniu wojskowym, policyjnym, a także tym, które dedykuje się innym służbom mundurowym. Wzorcowanie jest też stosowane w alkomatach wykorzystywanych w firmach oraz w zakładach pracy.